top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hlavním inspiračním zdrojem pro mou absolventskou kolekci "FULL POTENTIAL" (v českém překladu "Plný potenciál") byla moje vášeň pro sport/fitness, stroje a sportovní automobily. Fascinace metaforou „lidské tělo je stroj“ a její další analýza byla hlavním bodem mého zájmu. Oděvy v této kolekci mají aerodynamické tvary a automobilové detaily a byly vytvořeny z technických látek a funkčních materiálů, jako jsou uhlíková vlákna (často používané v automobilovém průmyslu pro snížení hmotnosti a zlepšení výkonu).
Stroje jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly funkci a každá část uvnitř stroje má svou specifickou funkci a místo, stejné jako lidské tělo. Ve svém procesu přemýšlím o oděvu jako o nějakém stroji, v tomto smyslu navíc s důrazem na funkci a vztah mezi nositelem a oděvem k dosažení celkové pohody prostřednictvím oblečení.
Titul plný potenciál vyjadřuje, jak přistupuji k životu obecně a souvisí s mým zázemím ve sportu a mým duchem. Fitness životní styl a seberozvoj vyžaduje uvědomění si svého těla, výživy a mysli – myšlenka zacházet se svým tělem jako se strojem, podobným způsobem, jako se zvláštní péče o sportovní vůz.
Tuto kolekci jsem vytvořil jako velmi osobní a téměř autobiografickou, se záměrem ukázat kdo jsem jako designér, ale i člověk, a podělit se o svůj životní styl a hodnoty, které jsou pro mě důležité.

bottom of page